فیلم گزارش بهبود یک بیمار با مراجعه به کلینیک درد مهرگان

2

گزارش روند درمان وبهبود آرتروز زانوی سرکار خانم نظری از زبان خود ایشان

علیرغم درد شدید و مشکلات درد زانو در خواب به لطف خدا با مراجعه به کلینیک و تزریق اوزون  تحت درمان زیر نظر دکتر نجفی در کلینیک درد مهرگان قرار گرفتند.