درمان کمر درد و درد زانو

مشاوره پزشکی


کمردرد

بدون نام

كمر درد

من یکماه پیش اوزون تزریق کردم دوباره دوباره دردهام برگشتن ایادوباره بایدتزریق کنم؟

  • جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷:۳۳( 1 هفته پیش)
  • وضعیت : بسته شده

کلینیک درد مهرگان

سلام، پیش ما تزریق کردین؟

  • دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۳۲( 1 هفته پیش)