درمان کمر درد و درد زانو

مشاوره پزشکی


درمان درد زانو (آرتریت رواتوئید) توسط ازون تراپی

بدون نام

زانو درد

آیا درمان درد زانو ی فرد مبتلا به (آرتریت رواتوئید) توسط اوزون تراپی ممکن است؟

  • شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۵۹( 3 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

اگه همراه با آرتریت روماتویید دچار آرتروز هم باشن قطعا موثره

  • شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۲:۳۳( 3 ماه پیش)