بخش ارتوپدی

همانطور که از نام کلینیک درد مشخص است، درمان هر گونه درد در هر نقطه بدن را بر عهده دارد. به طور اختصاصی در بخش ارتوپدی به درمان دو دسته از دردها پرداخته می شود که به شرح زیر است:

  • دردهای موضعی
  • دردهای رادیکولار یا منتشره

درد های موضعی در دست ها، پاها، شانه، قفسه صدری، پشت، کمر، لگن رخ می دهد که تشخیص و درمان آن در این بخش انجام می شود.

دردهای منتشره معمولا علتشان در نقطه ای از بدن و تظاهر آن ها در نقطه ای دیگر از بدن هستند. به طور مثال در افراد دارای دیسک کمر، درد در مچ پا حس می شود. فرد دارای آرتروز لگن، درد در زانو حس می کند. فرد دارای مشکل قلبی درد در دست حس می کند و بسیاری نمونه های دیگر…

افراد با دردهای موضعی آشنا هستند اما نگرانی افراد معمولا برای دردهای منتشره رخ می دهد. در بخش ارتوپدی معمولا به درمان دردهای موضعی و منتشره در هر نقطه از بدن پرداخته می شود.