بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات

در بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات کلینیک درد مهرگان خدمات زیر ارائه می گردد:

  • تزریق برای کمردرد و دردهای گردنی و پشتی
  • درمان دیسک گردن و کمر به روش بسته(لیزر)
  • جراحی پارگی دیسک کمر و گردن
  • تزریق و جراحی و درمان های لیزری دردهای دنبالچه و درهایی که با نشستن تشدید می شوند .
  • درمان خواب رفتگی دست به روش جراحی و تزریق و …
  • درمان انواع سردرد و دردهای صورت ( با تزریق و عمل جراحی) با برداشتن فشار از روی عصب
  • انواع تزریق ستون فقرات از دنبالچه تا گردن
  • درمان شکستگی های در اثر پوکی استخوان
  • درمان سرخوردگی مهره ها بر روی هم