ورزش برای کمردرد و زانو درد (آموزش تصویری)

ورزش برای کمردرد و زانو درد (آموزش تصویری)

در زندگی امروزی کمردرد و زانو درد علاوه بر افراد مسن، دامن گیر جوانان هم شده است. اگر به کمردرد و زانو درد مبتلا هستید حتما ورزش های زیر را انجام دهید.

ورزش برای درمان کمردرد

برای درمان کمردرد در حالتی که طاقباز خوابیده اید یکی از پاها را به سمت شکم خم کنید و 5 ثانیه نگه دارید. این کار را برای هر دو پا روزی سه نوبت هر نوبت 10 بار انجام دهید.

مانند شکل زیر در حالیکه طاقباز خوابیده اید یکی از پاهایتان را به آرامی تا 90 درجه بالا بیاورید و سپس به حالت اول برگردید. این کار را برای هر دو پا روزی سه نوبت و هر نوبت 10 بار انجام دهید.


مطابق شکل، هر دو زانو را با دستهایتان بگیرید، سپس زانوها و گردن را همزمان بسمت شکم بکشید. 3 ثانیه در این وضعیت بمانید سپس پاها را رها کرده و کمر را از زمین جدا کنید. این کار را روزی سه نوبت و هر نوبت 10 بار انجام دهید.


برای درمان کمردرد مطابق شکل در حالیکه زانوها و کف دستها را روی زمین گذاشته اید، کمر خود را به بالا قوس داده و 10 ثانیه در همان وضعیت بمانید. این کار را روزی سه نوبت هر نوبت 10 بار انجام دهید.


در حالتی که پشت یک صندلی ایستاده اید مطابق شکل به آرامی زانوها را 90 درجه خم کرده سپس بایستید. این کار را سه بار در روز هر بار 10 مرتبه تکرار کنید.


در حالیکه طاقباز خوابیده اید یکی از زانوهایتان را با دو دست گرفته و به سمت شکم بکشید 50 ثانیه در این وضعیت بمانید. این کار را برای هر دو پا روزی سه نوبت هر نوبت 10 بار انجام دهید.


جسمی به ارتفاع 5 سانتی متر را روی زمین بگذارید. به نحوی بایستید که پنجه پاها روی آن و پاشنه ها روی زمین باشمد. روی پنجه بلند شوید و 3 ثانیه در همان وضعیت بمانید. این کار را سه بار در روز هر بار 10 مرتبه تکرار کنید.


از پله ای به ارتفاع تقریباً 30 سانتی متر بالا بروید و در حالی که زانوهایتان کاملا باز است و آنها را کشیده اید 3 ثانیه روی آن توقف کرده و سپس به محل اولیه باز گردید. این کار را 3 نوبت روزی و در هر نوبت 10 بار تکرار کنید.

زانو درد و ورزش


روی صندلی به نحوی بشینید که وقتی کف پاها روی زمین قرار می گیرند زانوها 90 درجه خم باشند. در این حالت پاها را به ترتیب باز کنید و در حالی که آن را می کشید 5 ثانیه آن را نگه دارید، این کار را برای هر پا 3 نوبت در روز و هر نوبت 10 مرتبه انجام دهید.

ورزش برای درمان زانو درد

برای درمان زانو درد در حالیکه به شکم خوابیده اید بالشی را زیر پاهایتان قرار دهید. در حالیکه زانوها صاف است بالش را به پایین فشار داده و 10 ثانیه نگه دارین. این کار را روزی 3 نوبت و هر مرتبه 10 بار تکرار کنید.

درمان زانو درد


در حالیکه طاقباز روی زمین خوابیده اید یکی از پاها را از زانو 90 درجه خم کنید و پای دیگر را به آرامی 10 سانتی متر از زمین بلند کنید و آنرا 10 ثانیه نگه دارین. این کار را روزی 3 نوبت هر نوبت 10 بار برای هر پا تکرار کنید.

درمان زانو درد


در حالیکه به شکم خوابیده اید پا را در حالیکه زانو کاملا کشیده است 10 تا 15 سانت از زمین بلند کرده و 3 ثانیه در این وضعیت نگه دارید. اینکار را روزی 3 نوبت و هر مرتبه 10 بار تکرار کنید.

ورزش برای رفع زانو درد


روی زمین در وضعیت طاقباز بخوابید و بالشی را زیر زانوهایتان قرار دهید. در این حالت یکی از زانوها را کاملا صاف کرده و 10 ثانیه در حالت کشیده نگه دارید. این کار را روزی 3 نوبت هر نوبت 10 بار برای هر زانو تکرار کنید.

درمان زانودرد شدید بدون جراحی

 

 

برای پرسش از دکتر روی لینک مشاوره پزشکی کلیک کنید.

 کلینیک درد مهرگان | درمان کمر درد و زانو درد

دیدگاه بگذارید
avatar
  اشتراک  
اعلام به من