راه های خانگی و اولیه برای درمان خار پاشنه

راه های خانگی و اولیه برای درمان خار پاشنه

  • ماساژ دادن کف پا : به وسیله ی قوطی نوشابه خنک یا غلطک (به منظور افزایش گردش خون، کاهش التهاب وهمچنین از بین بردن بافت آسیب دیده همراه با کشیدن ماهیچه ها و فاسیای پا)
  • پا یک حوله را روی زمین انداخته و سعی کنید با انگشتان پای خود آن را به طرف خودتان بکشید. می توانید یک از یک جسم سنگین برای افزایش مقاومت حوله استفاده کنید.
  • دست های خود را به یک میز یا دیوار تکیه داده و بدن خود را بکشید. بدین گونه که یک زانوی خود را به آرامی خم کرده و زانوی دیگر را بکشید. بدن خود را رو به جلو خم کنید مانند اینکه بخواهید دیوار یا میز را حرکت بدهید و سپس ماهیچه ی پشت ساق پای (توأم) خود را بکشید. این حالت خود را بین 10 تا 15 ثانیه حفظ کنید.
  • هنگام بالا رفتن از پله ها وزن خود را روی قسمت جلویی پا بیندازید تا فشار از روی پاشنه ی پا برداشته شود.
  • یک توپ را با کف پای خود جلو و عقب ببرید. بدین گونه کف پای خود را ماساژ داده و آن را شل کنید.
دیدگاه بگذارید
avatar
  اشتراک  
اعلام به من