نحوه انتقال و بلند کردن صحیح اجسام برای پیشگیری از کمردرد

نحوه انتقال و بلند کردن صحیح اجسام برای پیشگیری از کمردرد

  • هميشه قبل از بلند كردن اجسام ، وزن آن ها و فاصله جابجايي را در نظر بگيريد.
  • اگر بار سنگين است ، از ديگران كمك بگيريد.
  • هرگز براي‌ بلند كردن‌ اشياء ،كمر خود را خم‌ نكنيد زيرا فشار وارده به‌ كمر چندين‌ برابر مي‌ شود.
  • تا جاي ممكن نزديك بار بايستيد ،سپس زانوها را خم‌ كرده‌، يك زانو را روي زمين قرار دهيد.
  • پشت خود را صاف نگهداريد. در هنگام بلند كردن مي توانيد براي چند لحظه بار را روي زانو قرار دهيد.
  • در گرفتن بار از تمامي كف دست خود استفاده كنيد.
  • اگر مجبوريد بار را در جلوي‌ بدن‌ بگيريد ، بار را تا جاي ممكن به بدن نزديك كنيد و به‌شكم‌ بچسبانيد.
  • سعي كنيد براي حمايت ستون فقرات ، عضلات شكم را سفت و پشت خود را صاف نگه داريد.
دیدگاه بگذارید
avatar
  اشتراک  
اعلام به من