درمان کمردرد با استخر

درمان کمردرد با استخر

یک استخر را انتخاب کنید به طوری که آب آن تا زیر سینه شما بیاید حالا می توانید در این استخر شروع به پیاده روی کنید.
پیاده روی در آب درست مانند پیادی روی است که شما به طور معمول در خشکی انجام می دهید. شما فقط در طول و عرض استخر راه می روید.

به قدم هایی که بر می دارید توجه داشته باشید شما نباید روی پنجه راه بروید.

پشت خود را صاف نگه دارید و عضلات شکم خود را سفت کنید. این تمرین برای درمان کمردرد بسیار خوب است اما اگر پشت خود را صاف نگه ندارید و قدم هایتان را اشتباه بردارید ممکن است کمردرد شما را افزایش دهد.

دیدگاه بگذارید
avatar
  اشتراک  
اعلام به من