علل رخ دادن تنگی‌ کانال نخاعی

علل رخ دادن تنگی‌ کانال نخاعی

تنگی‌کانال نخاعی در تغییرات تخریبی در دیسک ها و مفاصل بین مهره ایی رخ میدهد که میتواند فقط همین تنگی کانال نخاعی را ایجاد کند یا مشمول تغییرات و آسیب های دیگراز جمله لیز خوردن مهره ها ، پارگی دیسک ، التهاب اعصاب نخاعی و … ‌شود که به تنگی کانال نخاعی منجر شود.
علائم‌رایج تنگی کانال نخاعی کمری
ممکن است همراه با تغییر حس پاها و حتی بیی حسی نیز باشد که میتواند کارکرد پاها هم‌مختل کند یعنی ممکن است فردی جای تیزی پا بزارد و به علت بی حسی کف پاها متوجه آسیب به بافت و پوست نشود.
ممکن است در راه رفتن تعادل نداشته باشند و یا دچار ناتوانی شوند و به قولی با این‌جمله خودشان را توصیف میکنند ، نسبت به قبل خیلی زود خسته میشوم و باید تند تند بشینم!
در‌موارد شدید ممکن است فرد قدرت کنترل ادرار و مدفوع خود را تا حد نسبی از دست بدهد و رفته رفته تشدید شود.
ممکن است فرد …

دیدگاه بگذارید
avatar
  اشتراک  
اعلام به من