علائم هشدار دهنده و گمراه کننده تنگی کانال نخاعی

علائم هشدار دهنده و گمراه کننده تنگی کانال نخاعی

خیلی از افراد با یه سری علائم‌مشترک به متخصصین‌مختلفی مراجعه میکنند تا علت علائم مانند درد شدید ساق پا ، اسپاسم عضلات پشت پاها ، گز گز‌مور مور شدن انگشتان پاها ، سرد یا گرم‌شدن ناگهانی کف پاها و کاهش توانایی افراد در انجام فعالیت های مختلف حتی فعالیت های روزمره و خستگی و سنگین‌شدن پاها نسبت به قبل را پیدا کنند.

حتی شاید ابتدا از این گفته و هشدار متخصصین امتناع کنند که مشکل از تنگی کانال نخاعی است و بگویند ما که کمر درد نداریم ، ما در کمرمان دردی حس نمیکنیم ، ما فقط در پاها دچار‌درد و ناراحتی هستیم نه کمر !! اما باید بدانید که از مهمترین نشانه های هشدار دهنده ی تنگی کانال نخاعی ، همین علائم‌فوق میباشد.

اعصابی که به پاها عصب دهی میکنند در حقیقت در ناحیه کمر از نخاع کمری به کل پاها منتشر میشوند و وقتی در اثر مواردی همچون دیسک بیرون زده ، لیزخوردن مهره ها روی هم ، انحراف ستون فقرات ، آسیب به مهره ها و غیره این اعصاب کمری تحت فشار قرار بگیرد، نشانه هایش را در پاها بروز میدهد.

دیدگاه بگذارید
avatar
  اشتراک  
اعلام به من