تنگی‌کانال نخاعی

تنگی‌کانال نخاعی در تغییرات تخریبی در دیسک ها و مفاصل بین مهره ایی رخ میدهد که میتواند فقط همین تنگی کانال نخاعی را ایجاد کند یا مشمول تغییرات و آسیب های دیگراز جمله لیز خوردن مهره ها ، پارگی دیسک ، التهاب اعصاب نخاعی و … ‌شود که به تنگی کانال نخاعی منجر شود.

علائم‌رایج تنگی کانال نخاعی کمری

ممکن است همراه با تغییر حس پاها و حتی بیی حسی نیز باشد که میتواند کارکرد پاها هم‌مختل کند یعنی ممکن است فردی جای تیزی پا بزارد و به علت بی حسی کف پاها متوجه آسیب به بافت و پوست نشود.

ممکن است در راه رفتن تعادل نداشته باشند و یا دچار ناتوانی شوند و به قولی با این‌جمله خودشان را توصیف میکنند ، نسبت به قبل خیلی زود خسته میشوم و باید تند تند بشینم!

در‌موارد شدید ممکن است فرد قدرت کنترل ادرار و مدفوع خود را تا حد نسبی از دست بدهد و رفته رفته تشدید شود.

ممکن است فرد اظهار کند در خواب شبانه دچار اسپاسم های نواری شکل در ساق پاها یا کنار ران هایش‌میشود و از شدت درد دچار بی خوابی شود.

روش های درمانی متعددی وجود دارد ، در مراحل اولیه علائم‌میتوان به فیزیوتراپی، آب درمانی و درمان دارویی و انجام ورزش های خاص تقویتی عضلات کمری اشاره کرد اما در صورت عدم تاثیر موارد تزریقی توسط جراح که قبلا گفته شد کمک کننده است.

[hamyar_faq_init]

مقالات مرتبط

در این مقاله مطالعه می‌کنید: