تنگی‌کانال نخاعی

تنگی‌کانال نخاعی

تنگی‌کانال نخاعی در تغییرات تخریبی در دیسک ها و مفاصل بین مهره ایی رخ میدهد که میتواند فقط همین تنگی کانال نخاعی را ایجاد کند یا مشمول تغییرات و آسیب های دیگراز جمله لیز خوردن مهره ها ، پارگی دیسک ، التهاب اعصاب نخاعی و … ‌شود که به تنگی کانال نخاعی منجر شود.

علائم‌رایج تنگی کانال نخاعی کمری

ممکن است همراه با تغییر حس پاها و حتی بیی حسی نیز باشد که میتواند کارکرد پاها هم‌مختل کند یعنی ممکن است فردی جای تیزی پا بزارد و به علت بی حسی کف پاها متوجه آسیب به بافت و پوست نشود.

ممکن است در راه رفتن تعادل نداشته باشند و یا دچار ناتوانی شوند و به قولی با این‌جمله خودشان را توصیف میکنند ، نسبت به قبل خیلی زود خسته میشوم و باید تند تند بشینم!

در‌موارد شدید ممکن است فرد قدرت کنترل ادرار و مدفوع خود را تا حد نسبی از دست بدهد و رفته رفته تشدید شود.

ممکن است فرد اظهار کند در خواب شبانه دچار اسپاسم های نواری شکل در ساق پاها یا کنار ران هایش‌میشود و از شدت درد دچار بی خوابی شود.

روش های درمانی متعددی وجود دارد ، در مراحل اولیه علائم‌میتوان به فیزیوتراپی، آب درمانی و درمان دارویی و انجام ورزش های خاص تقویتی عضلات کمری اشاره کرد اما در صورت عدم تاثیر موارد تزریقی توسط جراح که قبلا گفته شد کمک کننده است.

دیدگاه بگذارید
avatar
  اشتراک  
اعلام به من