آیا تزریق اپیدورال سینه ایی میتواند موثر باشد؟

آیا تزریق اپیدورال سینه ایی میتواند موثر باشد؟

خیلی از بیماران در اثر تصادف یا ضربه ی وارد شده به پشت و قسمت پشت قفسه سینه دردی در مهره های پشتشان حس‌میکنند و ممکن است روز به روز بدتر شود و با محدودیت حرکتی و حتی درد در پشت قفسه سینه حین نفس کشیدن همراه باشد.

یکی از راه هایی که برای درمان درد مهرهای سینه ایی مورد استفاده است بلاک‌یا تزریق اپیدورال سینه ایی میباشد. روش تزریق به این صورت است که بیمار تحت فلوروسکوپ ، بدون بیهوشی تحت عمل جراحی قرار میگیرد و متخصص با سوزن نسبتا بلندی وارد فضای اپیدورال در قسمت مهره های سینه ایی وارو میشود و داروهای مد نظر که معمولا متشکل از بیحسی و ضد التهاب و مقدار بسیار کمی‌مخدر است را تزریق‌میکند.

موارد انجام این تزریق:

  1. کنترل درد بعد از عمل باز
  2. کنترل درد پس از تصادف و ضربه های وارد شده
  3. درد سرطان
  4. درد های قلبی و آنژین‌صدری که به دارو جواب نداده
  5. بلاک تشخیصی و افتراقی برای دردها با منشا قفسه سینه
  6. کنترل درد حاد در موارد اورژانسی
دیدگاه بگذارید
avatar
  اشتراک  
اعلام به من