ستون فقرات

صفحه اصلی / بیماری / ستون فقرات
علائم هشدار دهنده و گمراه کننده تنگی کانال نخاعی
نوشته

علائم هشدار دهنده و گمراه کننده تنگی کانال نخاعی

خیلی از افراد با یه سری علائم‌مشترک به متخصصین‌مختلفی مراجعه میکنند تا علت علائم مانند درد شدید ساق پا ، اسپاسم عضلات پشت پاها ، گز گز‌مور مور شدن انگشتان پاها ، سرد یا گرم‌شدن ناگهانی کف پاها و کاهش توانایی افراد در انجام فعالیت های مختلف حتی فعالیت های روزمره و خستگی و سنگین‌شدن...