عمل بسته و لیزری

صفحه اصلی / درمان درد / عمل بسته و لیزری
رهایی از کمردرد با جراحی بسته دیسک کمر
نوشته

رهایی از کمردرد با جراحی بسته دیسک کمر

ما در اینجا می خواهیم لیزر دیسک کمر را توضیح دهیم اما قبل از آن بهتر است دانیم در برخی از بیماران که دیسک بیرون زده دارند، درمان های غیر جراحی پاسخ خوبی می دهد، به همین دلیل این بیماران نیاز به جراحی ندارند. اما در برخی بیماران با توجه به شدت بیماری، جراحی باز...