ورزش ها

صفحه اصلی / ورزش ها
حرکات و تمرینات جهت رفع کمر درد
نوشته

حرکات و تمرینات جهت رفع کمر درد

بیماران عزیز که عمل کمر انجام دادند بهتر است برای تسریع در روند بهبود، ورزش های زیر را انجام دهید: مانند شکل در حالیکه طا قباز خوابیده اید یکی از پا هایتان را به آرامی تا ۹۰ درجه بالا بیاورید و ۵ ثانیه نگه دارید. این کار را برای هر پا روزی ۳ نوبت و...

حرکات و تمرینات جهت رفع زانو درد
نوشته

حرکات و تمرینات جهت رفع زانو درد

بیماران عزیز که عمل زانو انجام دادند بهتر است برای تسریع در روند بهبود، ورزش های زیر را انجام دهید: در حالیکه به شکم خوابیده اید پا را در حالیکه زانو کاملا کشیده است ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر از زمین بلند کرده و ۳ ثانیه در این وضعیت نگه دارید. این کار را روزی...