نظر بیمار درباره اوزون تراپی کمر

نظرات مردم درباره اوزون تراپی

پیش از این، به تفصیل در مورد اوزون تراپی و فواید و به طور کلی تمام مسائل پیرامون آن صحبت کرده ایم. شکی نیست که این روش درمانی، برای بسیاری از افراد که در مدتی طولانی از درد زانو، کمر و دیگر مفاصل رنج میبرده اند، مانند یک معجزه عمل کرده است. اما کسانی که […]