عمل دیسک کمر با لیزر

عمل دیسک کمر با لیزر-

فتق دیسک کمر هنگامی ایجاد می شود که دیسک نخاع پاره و یا برآمده می شود و فشار زیادی به عصب های گردن، وسط کمر یا پایین کمر وارد می کند که می تواند موجب درد، بیحسی، سوزش، ضعف یا گزگز در بازوها و پاها شود. اگر دچار فتق دیسک شده اید، می توانید درک […]

علائم دیسک بیرون زده

عکس وجود ندارد

دیسک بیرون زده معضل بسیار شایع و رایجی در افراد جوان و میانسال میباشد که با فعالیت های نظیر کار های سنگین ، بلند کردن اجسام سنگین ، تصادف و ضربه به ستون فقرات و یا افتادن از ارتفاع روی کمر باعث تحمیل فشار زیاد روی ستون فقرات بخصوص کمر و گردن میشود و همین […]

درد و التهاب زانوها

عکس وجود ندارد

درد و التهاب زانوها از علائم اولیه آسیب مفاصل زانوها و شروع آرتروز میباشد که با گذر زمان رفته رفته تشدید پیدا میکند. خیلی ها بی توجه و با پشت گوش انداختن پیگیری این علائم ،با این معضل برخورد میکنند تا جایی که علائم شدیدتر میشود و فرد جهت انجام فعالیت های روزانه هم دچار […]