عصب کشی زانو

عصب کشی زانو

برای رفع درد آرتروز زانو ممکن است  NSAIDها را امتحان کرده باشید. فیزیوتراپی را امتحان کرده باشید. حتی تزریقات استروئیدی را نیز انجام داده باشید. وقتی که هیچ چیزی برای درد مزمن آرتروز اثر نکند، ممکن است احساس استیصال کنید. اما هنوز هم جای امیدواری برای استفاده از روشی برای درمان انواع خاص آرتروز زانو […]