شیاف دیکلوفناک برای درد آتروز و دیسک

شیاف دیکلوفناک برای درد آتروز و دیسک

دیکلوفناک دارویی است که التهاب و درد را کاهش می دهد. این دارو برای درمان درد و همچنین مشکلات مفاصل، عضلات و استخوان ها استفاده می شود. مانند: آرتریت روماتوئید، آرتروز و نقرس پیچ خوردگی و کشیدگی عضلات و رباط ها کمر درد اسپوندیلیت آنکیلوزان – که باعث التهاب ستون فقرات و سایر قسمت های […]