عصب کشی کمر

عصب کشی کمر

عصب کشی کمر یا RF کمر یا رادیوفرکانسی دیسک کمر برای کاهش و رفع دردهای مزمن کمر استفاده می شود. این روش، از گرمای تولید شده توسط امواج رادیویی، برای قطع موقت توانایی ارسال سیگنال های درد، توسط اعصاب خاص، استفاده می کند. سوزن هایی که از طریق پوست، در نزدیکی ناحیه دردناک وارد می […]