سندروم پیریفورمیس چیست و چگونه درمان میشود؟

سندروم پیریفورمیس چیست-min

سندروم پیریفورمیس نوعی بیماری ست که در آن، عضله پیریفورمیس، واقع در ناحیه باسن، دچار اسپاسم شده و درد ایجاد می کند. عضله پیریفورمیس، همچنین می تواند عصب سیاتیک را تحریک کرده و باعث ایجاد درد، بی حسی و گزگز در پشت ساق پا و پا گردد (شبیه درد سیاتیک). عضله پیریفورمیس چیست؟ عضله پیریفورمیس […]