درد اسکلتی قفسه سینه سمت چپ نشانه چیست؟

درد اسکلتی قفسه سینه سمت چپ نشانه چیست

درد قفسه سینه تنها در اثر مشکلات قلبی نبوده و عوامل غیر قلبی متعددی می توانند سبب بروز آن شوند. قلب تنها یکی از اندام های موجود در قفسه سینه بوده و بخش های دیگر شامل عضلات، استخوان ها، بافت های هم بند، اعصاب، پوست، ریه ها، آئورت، مری و معده می شوند. هر کدام […]