علت درد قفسه سینه و پشت چیست؟

علت درد قفسه سینه و پشت

علت درد قفسه سینه و پشت می تواند موارد بسیاری باشد. برخی از این علت ها نسبتاً خوش خیم هستند، در حالیکه برخی دیگر می توانند مربوط به مشکلات جدی تری باشند. درد و محل درد فرد می تواند ابزار مهمی در کمک به تشخیص علت زمینه ای باشد. این مقاله برخی از علل مختلف درد […]