درمان عصب سیاتیک پای چپ

درمان درد عصب سیاتیک پای چپ

سیاتیک دردی عصبی است که از آسیب یا التهاب عصب سیاتیک منشا می گیرد. عصب سیاتیک طولانی ترین و ضخیم ترین عصب در بدن بوده و از 5 ریشه عصبی تشکیل شده است. 2 عدد از این ریشه ها در بخش شکمی و 3 عدد از بخش ساکروم ستون فقرات هستند. این 5 ریشه با […]