علت درد مهره آخر کمر چیست؟

علت درد مهره آخر کمر چیست؟

علت درد در مهره آخر کمر، معمولاً مسائل مکانیکی و آسیب به بافت نرم است. این آسیب ها، می توانند شامل آسیب به دیسک های بین مهره ای، فشردگی ریشه های عصبی و حرکت نامناسب مفاصل نخاع باشند. تنها علت شایع درد مهره آخر کمر، پارگی یا کشیدگی عضله و/یا رباط است. کشیدگی عضله و […]