آیا آمپول متوکاربامول برای کمردرد مفید است؟

آیا آمپول متوکاربامول برای کمردرد مفید است

معمولاً علت اصلی درد کمر و گردن کشیده شدن یا گرفتگی عضلات هستند. اگر درد، شدید یا مزمن بوده و با مصرف داروهای بدون نسخه بهبود پیدا نکرد، داروهای شل کننده ی عضلات، تجویز می شود. شل کننده های عضلانی، داروهایی هستند که به کاهش اسپاسم های عضلانی (اسپاسم های غیر ارادی عضلانی، که به […]