لوردوزیس چیست؟

لوردوزیس چیست

به انحنای داخلی بیش از حد ستون فقرات، لوردوزیس گفته می شود. این حالت با انحناهای طبیعی ستون فقرات در ناحیه گردن، قفسه سینه و کمر متفاوت است، که تا حدی کیفوتیک (نزدیک گردن) یا لوردوتیک (نزدیک به کمر) می باشد. انحناهای طبیعی ستون فقرات باعث ماندن سر روی لگن می شوند و به عنوان […]