اوزون درمانی دیسک کمر و اثر آن بر رفع کمردرد

اوزون درمانی دیسک کمر

اوزون درمانی دیسک کمر یک روش جدید است که در تحقیقات تجربی برای درمان کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک یا سایر مشکلات ساختاری ستون فقرات مورد بررسی قرار گرفته است. این روش بسیار بحث برانگیز است و مطالعات بسیاری برای بررسی جوانب مثبت و منفی این روش درمانی در حال انجام است؛ اما به […]