بخش ها

صفحه اصلی / بخش ها
بخش فوق تخصصی درد

بخش فوق تخصصی درد

درمان انواع دردهای حاد و مزمن عضلانی و اسکلتی ، دردهای ناشی از سرطانها ، نوروپاتی ها، عمل بسته دیسک (تخت گاید c-ARM ) ، تزریق های اپیدورال و اینترافورامینال تحت گاید سی آرم ، آزاد سازی عصب و ...

۱۳۹۵۰۶۱۵۱۳۵۵۱۶
طب فیزیکی و توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

درمان انواع دردهای اسکلتی و استفاده از انواع وسایل کمکی کاهش درد مثل تجویز اسکن کف پا، کفی طبی ، مچ بند ، کمر بند و ... در این بخش نوار عصب و عضله (EMG-NCV ) انجام‌ میشود.

۱۳۹۵۰۶۱۶۰۸۳۲۰۶
جراحی اعصاب و ستون فقرات

جراحی اعصاب و ستون فقرات

یکی از مهمترین درمان های مشکلات ستون فقرات عمل بسته دیسک گردن یا کمر تحت گاید C-ARM با لیزر است، که بدون بیهوشی و‌بدون بستری طی مدت نیم ساعت انجام‌ می شود.

۱۳۹۵۰۶۱۶۰۹۰۵۱۴
بخش ارتوپدی

بخش ارتوپدی

تعویض مفصل زانو، درمان دردهای شانه، درمان مشکلات لگن، درمان دردهای اندامهای فوقانی، درد های اندام تحتانی، درمان دردهای ستون فقرات، اوزون تراپی مفاصل و انجام PRP و ژل تراپی

۱۳۹۵۰۶۱۶۱۳۵۸۰۱