بایگانی: Profiles

دکتر علی نمازی
Profiles

دکتر علی نمازی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
حضور در کلینیک: شنبه و یکشنبه 2-6 عصر

دکتر مجید نجفی
Profiles

دکتر مجید نجفی

بورد تخصصی آنستزیولوژی و درمان درد
ساعت حضور در کلینیک: شنبه تا چهارشنبه

دکتر علیرضا فرهبد
Profiles

دکتر علیرضا فرهبد

بورد تخصصی آنستزیولوژی و درمان درد
ساعت حضور در کلینیک: شنبه تا چهارشنبه