بایگانی: Projects

بخش ارتوپدی
Project

بخش ارتوپدی

تعویض مفصل زانو، درمان دردهای شانه، درمان مشکلات لگن، درمان دردهای اندامهای فوقانی، درد های اندام تحتانی، درمان دردهای ستون فقرات، اوزون تراپی مفاصل و انجام PRP و ژل تراپی

جراحی اعصاب و ستون فقرات
Project

جراحی اعصاب و ستون فقرات

یکی از مهمترین درمان های مشکلات ستون فقرات عمل بسته دیسک گردن یا کمر تحت گاید C-ARM با لیزر است، که بدون بیهوشی و‌بدون بستری طی مدت نیم ساعت انجام‌ می شود.

طب فیزیکی و توانبخشی
Project

طب فیزیکی و توانبخشی

درمان انواع دردهای اسکلتی و استفاده از انواع وسایل کمکی کاهش درد مثل تجویز اسکن کف پا، کفی طبی ، مچ بند ، کمر بند و ... در این بخش نوار عصب و عضله (EMG-NCV ) انجام‌ میشود.

بخش فوق تخصصی درد
Project

بخش فوق تخصصی درد

درمان انواع دردهای حاد و مزمن عضلانی و اسکلتی ، دردهای ناشی از سرطانها ، نوروپاتی ها، عمل بسته دیسک (تخت گاید c-ARM ) ، تزریق های اپیدورال و اینترافورامینال تحت گاید سی آرم ، آزاد سازی عصب و ...