درمان کمر درد و درد زانو

مشاوره پزشکی

  • تصویر کاربر مسعود یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۱۶( 5 ماه پیش) زانو درد
    زانوهایم سائیدگی دارند و حدود یک ماه هر دو زانویم از قسمت داخلی موقع راه رفتن درد می کند به خصوص زانوی راست . رفتن متخصص طب فیزیکی با شرح بالینی و دست به زانو گفتند باید ژل تزریق شود لطفاً راهنمایی کنید.
    1. تصویر کاربر کلینیک درد مهرگان یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۱۶( 5 ماه پیش)