درباره کلینیک فوق تخصصی درد درد مهرگان

درباره ما بیشتر بدانید. کلینیک چند تخصصی درد مهرگان به شماره موافقت اصولی ۱-۸۳۴۰۷ تاریخ ۹۵/۱۱/۲۳ و شماره پروانه بهره برداری ۳-۱۴۳۹۸۱ تاریخ ۹۶/۱۱/۰۲ شامل متخصصین جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ، جراح ارتوپد ، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ، فلوشیپ درد و متخصص بیهوشی می باشد.

بخش های ما
کلینیک فوق تخصصی درد
کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی
کلینیک فوق تخصصی ستون فقرات
کلینیک فوق تخصصی فیزیوتراپی و طب فیزیکی
کلینیک فوق تخصصی دست و مچ دست
کلینیک فوق تخصصی پا و مچ پا
کلینیک فوق تخصصی آرنج
کلینیک فوق تخصصی سیاتیک
کلینیک فوق تخصصی دیسک کمر و گردن
کلینیک فوق تخصصی زانو
کلینیک فوق تخصصی لگن
کلینیک فوق تخصصی اوزون تراپی
کلینیک فوق تخصصی اپیدورال
کلینیک فوق تخصصی درد

تماس با ما