ویزیت غیر حضوری مشکلات آرنج

"*" indicates required fields

جهت ثبت نسخه الکترونیکی از صحت کد ملی خودتان اطمینان حاصل فرمایید
جنسیت بیمار چیست ؟*
کدام آرنج دچار درد شده است؟*
کدام قسمت آرنج دردناک است ؟*
آیا درد به جای دیگر انتشار دارد ؟*
آیا درد حرکت محدودیت دارید ؟*
آیا سابقه ضربه خوردن دارید؟*
آیا سابقه ضربه خوردن دارید ؟*
آیا اخیرا دردتان تشدید شده ؟*
کدامیک از اقدامات زیر را جهت درمان درد خود انجام داده‌اید ؟
کدامیک از اقدامات زیر را جهت درمان درد خود انجام داده‌اید ؟*
در صورت مصرف نکردن دارو واژه ( دارو مصرف نمی کنم ) را بنویسید
زمان شروع علائم - زمان تشدید علائم - تاریخ آخرین مراجعه به پزشک - سابقه کلیه اقدامان درمانی و تشخیص اعم از : فیزیوتراپی، تزریقات مفصلی، لیزر شاک ویو
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB, Max. files: 10.
    فایل ها را به اینجا بکشیدفایل ها را انتخاب نمایید. لطفا از خود کلیشه های MRI در نور مناسب عکس گرفته و ارسال کنید .