ویزیت غیر حضوری مشکلات بازو

"*" indicates required fields

جهت ثبت نسخه الکترونیکی از صحت کد ملی خودتان اطمینان حاصل فرمایید
جنسیت بیمار چیست ؟*
کدام بازو دچار درد شده است؟*
کدام قسمت بازو احساس درد می‌کنید ؟*
آیا برآمدگی یا توده در بازو دارید ؟*
آیا محدودیت حرکتی دارید ؟*
آیا در هنگام استراحت هم احساس درد در بازو دارید ؟*
آیا درد تیرکشنده، همراه با گزگز و بیحسی یا انتشار به انگشتان است ؟*
آیا دستتان بالا میرود ؟*
آیا درد شما به دنبال حادثه‌ای ایجاد شده است ؟*
آیا اخیرا دردتان تشدید شده است ؟*
کدامیک از اقدامات زیر را جهت درمان درد خود انجام داده‌اید ؟
چه نوع بیمه‌ای دارید؟*
در صورت مصرف نکردن دارو واژه ( دارو مصرف نمی کنم ) را بنویسید
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB, Max. files: 10.
    فایل ها را به اینجا بکشیدفایل ها را انتخاب نمایید.لطفا از خود کلیشه های MRI در نور مناسب عکس گرفته و ارسال کنید .