ویزیت غیر حضوری مشکلات ران

"*" indicates required fields

جهت ثبت نسخه الکترونیکی از صحت کد ملی خودتان اطمینان حاصل فرمایید
جنسیت بیمار چیست ؟*
کدام قسمت ران دردناک است ؟*
آیا درد ران به جای دیگری انتشار دارد ؟*
آیا حس پوست ران تغییر کرده ؟*
درد در کدام ناحیه ران احساس می‌شود ؟*
آیا درد ران همراه با تورم و قرمزی است ؟*
آیا در قسمت لگن محدودیت حرکتی دارید ؟*
آیا درد ران شما به دنبال حادثه ای شروع شده است ؟*
آیا محدودیت حرکتی برای شما ایجاد شده است ؟*
آیا اخیرا دردتان تشدید شده است ؟*
کدامیک از اقدامات زیر را جهت درمان درد خود انجام داده‌اید ؟
چه نوع بیمه رو دارید ؟*
در صورت مصرف نکردن دارو واژه ( دارو مصرف نمی کنم ) را بنویسید
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB, Max. files: 10.
    فایل ها را به اینجا بکشیدفایل ها را انتخاب نمایید. لطفا از خود کلیشه های MRI در نور مناسب عکس گرفته و ارسال کنید .