ویزیت غیر حضوری مشکلات سردرد

"*" indicates required fields

جهت ثبت نسخه الکترونیکی از صحت کد ملی خودتان اطمینان حاصل فرمایید
آیا قسمت خاصی از سرتان درد می‌گیرد ؟*
آیا سردرد به نواحی دیگر مثل گردن تیر می‌کشد ؟*
درد همراه ضربان هست ؟*
کدام قسمت سرتان درد احساس می‌کنید ؟*
آیا قبل از سردرد علائمی دارید که متوجه شوید دچار سردرد خواهید شد ؟*
کدامیک از علائم زیر را هنگام سردرد دارید ؟*
آیا اخیرا دردتان تشدید شده است ؟*
کدامیک از اقدامات زیر را جهت درمان درد خود انجام داده‌اید ؟
چه نوع بیمه رو دارید ؟*
در صورت مصرف نکردن دارو واژه ( دارو مصرف نمی کنم ) را بنویسید
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB, Max. files: 10.
    فایل ها را به اینجا بکشیدفایل ها را انتخاب نمایید لطفا از خود کلیشه های MRI در نور مناسب عکس گرفته و ارسال کنید .