ویزیت غیر حضوری مشکلات مچ دست

"*" indicates required fields

جهت ثبت نسخه الکترونیکی از صحت کد ملی خودتان اطمینان حاصل فرمایید
جنسیت بیمار چیست؟*
کدام مچ دست دچار درد شده است؟*
آیا درد شما به دنبال حادثه یا ضربه‌ای ایجاد شده است ؟*
کدام قسمت مچ دست درد می‌کند؟*
آیا درد شما به دنبال حادثه یا ضربه‌ای ایجاد شده است ؟*
آیا دچار تورم شده است ؟*
آیا دچار محدودست حرکتی شده‌اید ؟*
آیا برامدگی در قسمتی از مچ دست دارید ؟*
آیا درد به ناحیه دیگری انتشار دارد ؟*
در کدام یک از حالات زیر درد دارید ؟*
آیا قادر به نوشتن و بلند کردن وزنه با دست هستید ؟*
آیا اخیرا دردتان تشدید شده ؟*
کدامیک از اقدامات زیر را جهت درمان درد خود انجام داده‌اید
چه نوع بیمه رو دارید ؟*
در صورت مصرف نکردن دارو واژه ( دارو مصرف نمی کنم ) را بنویسید
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB, Max. files: 10.
    فایل ها را به اینجا بکشیدفایل ها را انتخاب نمایید . لطفا از خود کلیشه های MRI در نور مناسب عکس گرفته و ارسال کنید .