تیتر ها

H1. متن آزمایشی

H2. متن آزمایشی

H3. متن آزمایشی

H4. متن آزمایشی

H5. متن آزمایشی
H6. متن آزمایشی

عناصر متن

از زبان خود استفاده کنید. همچنین می توانید این دو روش را با هم ترکیب کرده و خود را تسکین دهید بینی چرکی فقط با انگشت و زبان! تا جایی که می توانید زبان خود را در مقابل کف دست فشار دهید و همزمان از انگشت خود برای فشار دادن نقطه بین ابرو استفاده کنید. فشار را برای تقریباً تسکین ندهید.15-20 ثانیه برای تحریک جریان مخاط بینی. اگر این کار کمکی نکرد ، سعی کنید هر 10 ثانیه یکبار زبان خود را بر روی کام و نقطه بین ابروها با انگشت خود فشار دهید! آیا این روش ها را امتحان کرده اید؟ آیا آنها کمک کردند ؟! آنها را با دوستان و نزدیکان خود به اشتراک بگذارید!

برجسته ها

از زبان خود استفاده کنید. شما همچنین می توانید ترکیب کنید این دو روش را دارید و بینی انگشتان را فقط با انگشت و زبان خود تسکین می دهید! تا جایی که می توانید زبان خود را در مقابل کف دست فشار دهید و همزمان از انگشت خود برای فشار دادن نقطه بین ابرو استفاده کنید. فشار را برای تقریباً تسکین ندهید. 15-20 ثانیه برای تحریک جریان مخاط بینی. اگر این کار کمکی نکرد ، سعی کنید هر 10 ثانیه یکبار زبان خود را بر روی کام و نقطه بین ابروها با انگشت خود فشار دهید! آیا این روش ها را امتحان کرده اید؟ آیا آنها کمک کردند ؟! آنها را با دوستان و نزدیکان خود به اشتراک بگذارید!

از زبان خود استفاده کنید. شما همچنین می توانید ترکیب کنید این دو روش را دارید و بینی انگشتان را فقط با انگشت و زبان خود تسکین می دهید! تا جایی که می توانید زبان خود را در مقابل کف دست فشار دهید و همزمان از انگشت خود برای فشار دادن نقطه بین ابرو استفاده کنید. فشار را برای تقریباً تسکین ندهید. 15-20 ثانیه برای تحریک جریان مخاط بینی. اگر این کار کمکی نکرد ، سعی کنید هر 10 ثانیه یکبار زبان خود را بر روی کام و نقطه بین ابروها با انگشت خود فشار دهید! آیا این روش ها را امتحان کرده اید؟ آیا آنها کمک کردند ؟! آنها را با دوستان و نزدیکان خود به اشتراک بگذارید!

دراپ کپ

الفاز زبان خود استفاده کن همچنین می توانید این دو روش را با هم ترکیب کرده و بینی چرکی خود را فقط با انگشت و زبان خود تسکین دهید! تا جایی که می توانید زبان خود را در مقابل کف دست فشار دهید و همزمان از انگشت خود برای فشار دادن نقطه بین ابرو استفاده کنید. فشار را برای تقریباً تسکین ندهید. 15-20 ثانیه برای تحریک جریان مخاط بینی.
الفاز زبان خود استفاده کن همچنین می توانید این دو روش را با هم ترکیب کرده و بینی چرکی خود را فقط با انگشت و زبان خود تسکین دهید! تا جایی که می توانید زبان خود را در مقابل کف دست فشار دهید و همزمان از انگشت خود برای فشار دادن نقطه بین ابرو استفاده کنید. فشار را برای تقریباً تسکین ندهید. 15-20 ثانیه برای تحریک جریان مخاط بینی.

نقل قول

هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. این نتیجه آمادگی ، کار سخت و یادگیری از شکست است. – پل تورنیر

لیست ها

  • دسترسی به همایش و کارگاه.
  • شامل قهوه ، صبحانه ، ناهار و نوار غذاخوری.
  • برای موسیقی ، آبجو و کوکتل های هنری به اطراف بچسبانید.
  • دسترسی به همایش و کارگاه.
  • شامل قهوه ، صبحانه ، ناهار و نوار غذاخوری.
  • برای موسیقی ، آبجو و کوکتل های هنری به اطراف بچسبانید.
  • دسترسی به همایش و کارگاه.
  • شامل قهوه ، صبحانه ، ناهار و نوار غذاخوری.
  • برای موسیقی ، آبجو و کوکتل های هنری به اطراف بچسبانید.
درمان قطعی درد

درمان انواع کمر درد، سیاتیک و تنگی کانال نخاعی توسط پزشکان کلینیک درد مهرگان:

دکتر علی اثناعشری – متخصص جراحی مغز و ستون فقرات

دکتر امیرعلی اورندی – فوق تخصص درمان درد

دکتر بهرام بدوحی – متخصص جراحی استخوان و مفاصل

دکتر هستی حسنی – فوق تخصص درمان درد

دکتر وحید شاملی – متخصص جراحی استخوان و مفاصل 

دکتر علیرضا جعفری – فوق تخصص درمان درد – استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد رضا گمرکی – متخصص جراحی مغز و ستون فقرات

دکتر مجید نجفی – متخصص درمان درد

جهت گرفتن نوبت با شماره 02122873994 تماس حاصل فرمایید