1 شهریور 1401 توسط کلینیک درد مهرگان 0 دیدگاه

تق تق گردن و علل صداهای سایشی

تق تق گردن صداهای ترک خوردن و ساییدن در حین حرکات گردن نسبتاً در جمعیت عمومی رایج است. دلایل دقیق این صداها همیشه به خوبی شناخته نشده است. برخی از شایع‌ترین علل تق تق گردن و صداهای ساینده که به آن کرپیتوس گردن نیز می‌گویند، عبارتند از:

  • تغییرات فشار در مفاصل فاست گردنی
  • حرکات رباط یا تاندون در اطراف استخوان یا نزدیک اتصالات استخوانی آنها
  • استخوان‌های مجاور با هم آسیاب می‌شوند

این علل کرپیتوس گردن با جزئیات بیشتر در زیر بررسی شده است.

تق تق گردن و تغییرات فشار مفصلی

مفاصل سینوویال، مانند مفاصل فاست گردنی در گردن، دارای یک کپسول مفصلی پر از مایع سینوویال هستند. این کپسول، غضروف صاف استخوان‌های مجاور را روان و محافظت می‌کند. حین حرکت مفصل سینوویال و سائیدگی استخوان‌های مجاور با یکدیگر، فشار داخل مفصل تغییر می‌کند. این حرکت ممکن است باعث ایجاد حباب‌های کوچک گاز و در نهایت دوباره در مایع سینوویال فرو بریزد. این تغییرات فشار احتمالاً در برخی صداهای ترک خوردن گردن نقش دارد.

مطالعات مختلفی با شکستن عمدی بند انگشتان (مفاصل سینوویال انگشتان) انجام شده است. اما نتایج در ادبیات پزشکی در مورد اینکه چه چیزی واقعاً صداها را ایجاد می‌کند، هنوز به درستی مشخص نیست. بر اساس مطالعه‌ای در سال 1971 برای چندین دهه جامعه پزشکی به طور گسترده پذیرفتند که صداهای تق تق گردن و مفاصل می‌تواند با فروپاشی یا ترکیدن حباب در مایع سینوویال ایجاد شود. MRI ویدیویی از ترک خوردن بند انگشت بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که صداها از شکل‌گیری حباب می‌آیند. اخیراً، یک مطالعه در سال 2018 انجام شد و نتایج مطالعه قبلی را تایید کرد.

هنگام سر و دای یک مفصل به دلیل تغییر فشار مفصلی، تصور می‌شود که فشار داخلی مفصل پس از حدود 20 دقیقه مجدداً تنظیم می‌شود و می‌تواند دوباره صدا ایجاد کند.

 حرکت رباط یا تاندون در اطراف استخوان

یکی دیگر از عوامل احتمالی در ایجاد کرپیتوس گردن می‌تواند صدای ضربه خوردن رباط‌ها و یا تاندون‌ها در حین حرکت روی استخوان‌ها یا سایر بافت‌های واقع در ناحیه گردن باشد. رباط‌ها و تاندون‌ها بافت‌های نرمی هستند که به استخوان‌ها می‌چسبند، با این حال می‌توانند خاصیت ارتجاعی قوی مشابه یک نوار لاستیکی داشته باشند.

یک نظریه در مورد اینکه چرا کرپیتوس گردن با افزایش سن فرد بیشتر می‌شود، این است که مفاصل و بافت‌های اطراف، از جمله تاندون‌ها و رباط‌ها، با گذشت زمان ضعیف می‌شوند. عوامل دیگری که می‌توانند بر عملکرد تاندون‌ها و رباط ها تأثیر بگذارند و در برخی موارد ممکن است در ایجاد کرپیتوس نیز نقش داشته باشند، عبارتند از:

  • تورم یا سفتی
  • آسیب یا کشش بیش از حد
  • دژنراسیون ستون فقرات
  • حرکت غیرمعمول یا ناگهانی
  • تغییرات پس از جراحی

این عوامل ممکن است به کرپیتوس گردن کمک کنند یا نه، زیرا شواهد تا کنون کافی نیست.

همچنین ممکن است تاندون‌ها و رباط‌های سالم همچنان صداهای ترک خوردن یا شکستن را ایجاد کنند.

سنگ زنی استخوان روی استخوان

اگر غضروف مفصل فاست به دلیل آرتروز ساییده شده باشد، ممکن است استخوان در برابر استخوان ساییده شود. این وضعیت می‌تواند به تدریج و با روند طبیعی پیری رخ دهد، یا اگر یک آسیب تروماتیک مانند ضربه شلاق یا آسیب ورزشی وجود داشته باشد، می‌تواند تسریع شود.

کرپیتوس گردن ناشی از ساییدن استخوان در برابر استخوان معمولاً با درد و محدودیت حرکت گردن همراه است. همچنین، این صداهای تق تق گردن و ساییدن استخوان به استخوان را معمولاً می‌توان با هر حرکت تکرار کرد.

علت کرپیتوس گردن ممکن است یافت نشود

زمانی که فردی دچار کرپیتوس گردن می‌شود، بعید است که علت صداها هرگز مشخص شود، به خصوص اگر همراه با درد نباشد. حتی در مواردی که کرپیتوس گردن با درد همراه است، به جای تعیین مکانیسم دقیق صداها، تمرکز بر روی یافتن علت درد و درمان آن است.