30 مرداد 1401 توسط کلینیک درد مهرگان 0 دیدگاه

کایروپراکتیک گردن چیست؟

کایروپراکتیک گردن یک روش دست درمانی برای گردن است. بیمار نمی تواند از درد آرام شود. از احساس ترک خوردن یا صدای گردن یا هر نوع نگرانی بیزار است. پس در این شرایط به جای تکنیک های سنتی، از یک روش ملایم کایروپراکتیک استفاده می کند. برخی از این روش ها شامل یک تکنیک با سرعت کم است که در محدوده غیرفعال حرکت مفصل انجام می شود.

تکنیک های کایروپراکتیک گردن

نمونه هایی از تکنیک های کایروپراکتیک گردن که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

موبیلیزاسیون گردن

بیمار معمولاً به پشت دراز می کشد و آرام است در حالی که کایروپراکتیک به صورت دست درمانی مهره گردن را از چپ به راست حرکت می دهد و بالعکس، به طور متناوب بین حرکت پهلو به پهلو و حرکت شکل 8 اعمال می شود. درجات مختلف حرکت سر به جلو، عقب و به پهلو و در چرخش. این یک نوع کشش ملایم و بدون فشار است که هدف آن کاهش درد هایی است که حرکت بین بخش های ستون فقرات گردنی محدود می کند. حرکت نوسانی با دست نیز اغلب در حین حرکت ستون فقرات گردنی مورد استفاده قرار می گیرد.

کشش دستی گردن

بیمار معمولاً به صورت دراز کشیده یا نشسته است (صورت رو به پایین، روی شکم دراز کشیده است). کایروپراکتیک به آرامی گردن را می کشد، ستون فقرات گردنی را کشیده و اغلب زاویه بین خم شدن (به جلو) و اکستنشن (به عقب) را بر اساس راحتی و جستجو برای زاویه صحیح برای کاهش سفتی به بهترین نحو تغییر می دهد. این تکنیک اغلب با تحرک، جابجایی بین این دو و یا انجام هر دو به طور همزمان ترکیب می شود.

تکنیک های افتادن گردن

بیمار یا دراز کشیده است (روی شکم) یا به پهلو روی یک میز خاص دراز کشیده است که در آن فقط سر بلند می شود. سپس متخصص کایروپراکتیک دست و یا انگشت خود را روی قسمت ستون فقرات که نیاز به تنظیم دارد قرار می دهد. فشار رو به پایین با سرعت متوسط تا زیاد، با دامنه کم یا فشار رو به پایین افزایش تدریجی بدون فشار شدید اعمال می شود تا زمانی که سر، آزاد شود و در فاصله کوتاهی پایین بیاید. هدف کاهش تثبیت یا حرکت محدود مهره گردن به کمک میز مخصوص است. معمولاً سر و گردن که اغلب در روش سنتی کایروپراکتیک استفاده می شود وجود ندارد

تحرک ملایم کایروپراکتیک

تکنیک های ملایم کایروپراکتیک معمولاً شامل چرخش سریع (با سرعت بالا) یا خم شدن سر و گردن به سمت سر و گردن نیستند، بلکه یک کشش صاف و آهسته (با سرعت کم، دامنه کم) هستند.

دلایل متعددی وجود دارد که یک کایروپراکتیک ممکن است تکنیک های ملایم کایروپراکتیک را نسبت به کایروپرکتیک سنتی با سرعت بالا و دامنه کم توصیه کند، مانند:

ترجیح بیمار

برخی از بیماران با دستکاری سنتی مفاصل با سرعت بالا احساس راحتی نمی کنند و رویکردی را ترجیح می دهند که شامل چرخاندن گردن یا مفاصل آنها «قرچ قرچ» نباشد. ترجیح آنها در اکثر اوقات فیزیوتراپی گردن درد است.

تجربه متخصص کایروپراکتیک

برخی از پزشکان متخصص کایروپراکتیک ممکن است یک تکنیک را بر دیگری ترجیح دهند. ممکن است یک دکتر گردن درد چندین نوع تکنیک را که با آنها تجربه و مهارت کسب کرده ترجیح دهد. اکثر کایروپراکتیک ها از چندین رویکرد استفاده می کنند و اغلب چندین تکنیک را با نیازها و ترجیحات بیمار تغییر داده و تطبیق می دهند.

موارد منع انجام کایروپرکتیک

برخی از بیماران ممکن است نتوانند تنظیم کایروپراکتیک را بر اساس تجربه گذشته تحمل کنند. در برخی موارد که آسیب قبلی منجر به انواع خاصی از بی ثباتی ستون فقرات شده است یا در موارد پوکی استخوان شدید، دست درمانی گردن ممکن است مناسب نباشد. سایر شرایط عبارتند از:

  • ‏در برخی موارد ترومای اخیر یا حاد
  • ‏در مرحله التهابی حاد شرایط خاصی مانند آرتروپاتی، اسپوندیلوآرتوپاتی
  • ‏زمانی که ناپایداری ستون فقرات مشکوک است، همانطور که گاهی اوقات در موارد سندرم داون دیده می شود
  • ‏تومور یا متاستاز (سرطان)
  • ‏سندرم شبه دم اسب (فشرده شدن طناب گردنی)
  • ‏عفونت های ستون فقرات (مانند استئومیلیت)
  • ‏میلوپاتی حاد
  • ‏شکستگی های حاد و ناپایدار

استفاده از ترکیبی از روش ها، علاوه بر درمان خانگی گردن درد و انواع خانگی مانند ورزش و درمان های گرما یا سرما، برای مدیریت کایروپراکتیک درد ستون فقرات گردنی رایج است.

دکتر مجید نجفی، مدیر کلینیک درد مهرگان